Monthly Archives: Kwiecień 2015

Zawarcie istotnych umów

Raport Bieżący nr 9/2015

Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

16.04.2015 17:33|EBI, Raporty bieżące|

Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji spółki Hetan Technologies S.A. na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 8/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

14.04.2015 17:40|EBI, Raporty bieżące|

Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 7/2015

Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

01.04.2015 15:34|EBI, Raporty bieżące|