Monthly Archives: Czerwiec 2015

Raport roczny za 2014 rok

Raport Roczny nr 24/2015

Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

30.06.2015 23:22|EBI, Raporty okresowe|

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 lipca 2015 roku

Raport Bieżący nr 23/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

30.06.2015 20:56|EBI, Raporty bieżące|

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 lipca 2015 roku

Raport bieżący z plikiem 6/2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Hetan […]

30.06.2015 20:51|ESPI, Raporty bieżące|

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2015 roku

Raport bieżący z plikiem 5/2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 […]

12.06.2015 19:02|ESPI, Raporty bieżące|

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2015 roku

Raport Bieżący nr 22/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

12.06.2015 18:24|EBI, Raporty bieżące|

Powołanie nowej osoby nadzorującej

Raport Bieżący nr 21/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

12.06.2015 17:26|EBI, Raporty bieżące|

Tekst jednolity Statutu

Raport Bieżący nr 20/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

12.06.2015 15:11|EBI, Raporty bieżące|

Podwyższenie kapitału zakładowego

Raport Bieżący nr 19/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

12.06.2015 14:40|EBI, Raporty bieżące|

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2015 roku

Raport Bieżący nr 18/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

12.06.2015 14:24|EBI, Raporty bieżące|

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 17/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

11.06.2015 11:43|EBI, Raporty bieżące|