Monthly Archives: Lipiec 2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 lipca 2015 roku

Raport bieżący z plikiem 8/2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 […]

28.07.2015 17:17|ESPI, Raporty bieżące|

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 lipca 2015 roku

Raport Bieżący nr 28/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

28.07.2015 17:10|EBI, Raporty bieżące|

Tekst jednolity Statutu

Raport Bieżący nr 27/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

28.07.2015 17:08|EBI, Raporty bieżące|

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 lipca 2015 roku

Raport Bieżący nr 26/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

28.07.2015 17:05|EBI, Raporty bieżące|

Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 – Powołanie nowej osoby nadzorującej

Raport Bieżący nr 25/2015

Niniejszym raportem Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. […]

03.07.2015 16:50|EBI, Raporty bieżące|