Monthly Archives: Kwiecień 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 maja 2016 roku

Raport bieżący z plikiem 5/2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Hetan […]

28.04.2016 22:00|ESPI, Raporty bieżące|

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 maja 2016 roku

Raport Bieżący nr 8/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

28.04.2016 21:50|EBI, Raporty bieżące|

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 7/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

15.04.2016 13:58|EBI, Raporty bieżące|