Monthly Archives: Maj 2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Raport Bieżący nr 12/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

24.05.2016 16:19|EBI, Raporty bieżące|

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 maja 2016 roku

Raport Bieżący nr 11/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

24.05.2016 11:49|EBI, Raporty bieżące|

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 maja 2016 roku

Raport bieżący 6/2016

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. […]

24.05.2016 11:48|ESPI, Raporty bieżące|

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Raport Bieżący nr 9/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

16.05.2016 22:06|EBI, Raporty okresowe|