Monthly Archives: Czerwiec 2016

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 20/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

16.06.2016 12:23|EBI, Raporty bieżące|

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 19/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

15.06.2016 12:52|EBI, Raporty bieżące|

Korekta raportu kwartalnego nr 10/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Raport Kwartalny nr 18/2016

Niniejszym raportem Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. […]

06.06.2016 23:03|EBI, Raporty okresowe|

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku

Raport bieżący z plikiem 7/2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Hetan […]

03.06.2016 23:23|ESPI, Raporty bieżące|

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku

Raport Bieżący nr 17/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

03.06.2016 22:48|EBI, Raporty bieżące|

Raport roczny za 2015 rok

Raport Roczny nr 16/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

03.06.2016 21:31|EBI, Raporty okresowe|

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 15/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

03.06.2016 10:52|EBI, Raporty bieżące|

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 14/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

03.06.2016 10:48|EBI, Raporty bieżące|

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 13/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

02.06.2016 12:40|EBI, Raporty bieżące|