Monthly Archives: Lipiec 2016

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport bieżący nr 27/2016

Zarząd Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą […]

26.07.2016 15:53|EBI, Raporty bieżące|

Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport Bieżący nr 26/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. z siedzibą […]

20.07.2016 10:35|EBI, Raporty bieżące|

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HETAN TECHNOLOGIES SA w dniu 30.06.2016 r. kontynuowanym po przewie w dniu 08.07.2016r.

Raport bieżący 13/2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o […]

08.07.2016 15:38|ESPI, Raporty bieżące|

Powołanie Prezesa Zarządu spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A.

Raport Bieżący nr 25/2016

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. informuje, iż w […]

08.07.2016 15:27|EBI, Raporty bieżące|

Powołanie Rady Nadzorczej HETAN TECHNOLOGIES S.A.

Raport Bieżący nr 24/2016

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w […]

08.07.2016 15:24|EBI, Raporty bieżące|

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Raport Bieżący nr 23/2016

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w […]

08.07.2016 15:18|EBI, Raporty bieżące|

Rezygnacja Prezesa Zarządu spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A.

Raport Bieżący nr 22/2016

Zarząd HETAN TECHNOLIGIES S.A. z siedzibą w […]

08.07.2016 15:08|EBI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 12/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

07.07.2016 18:19|ESPI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 11/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

07.07.2016 18:15|ESPI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 10/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

07.07.2016 18:11|ESPI, Raporty bieżące|