Monthly Archives: Sierpień 2016

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 24/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

31.08.2016 19:27|ESPI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 23/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

30.08.2016 18:14|ESPI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 22/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

30.08.2016 18:06|ESPI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 19/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

18.08.2016 8:06|ESPI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 21/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

17.08.2016 8:17|ESPI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 20/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

17.08.2016 8:14|ESPI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 18/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

17.08.2016 8:01|ESPI, Raporty bieżące|

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący z plikiem 17/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 […]

17.08.2016 7:56|ESPI, Raporty bieżące|

Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Raport Kwartalny nr 29/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. przekazuje niniejszym […]

16.08.2016 5:19|EBI, Raporty okresowe|

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu aktualizacji wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący 16/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – […]

10.08.2016 16:12|ESPI, Raporty bieżące|