Monthly Archives: Listopad 2016

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.12.2016r.

EBI: Raport Bieżący nr 38/2016 (EBI)

ESPI: Raport bieżący z plikiem […]

29.11.2016 17:35|EBI, ESPI, Raporty bieżące|

Aneks nr 1 do analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta

Raport Bieżący nr 37/2016

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w […]

29.11.2016 17:29|EBI, Raporty bieżące|

Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2016 rok

Raport bieżący nr 28/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) […]

17.11.2016 12:31|EBI, Raporty bieżące|

Raport Kwartalny nr 36/2016

Raport Kwartalny nr 36/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. przekazuje niniejszym […]

14.11.2016 18:07|EBI, Raporty okresowe|