EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21.08.2017r. kontynuowane po przerwie w dniu 20.09.2017r.

Raport Bieżący nr 19/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie w […]

20.09.2017 17:08|EBI, Raporty bieżące|

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 18/2017

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. z siedzibą […]

22.08.2017 17:56|EBI, Raporty bieżące|

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.08.2017r., ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 20.09.2017r.

Raport Bieżący nr 17/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie w […]

21.08.2017 17:31|EBI, Raporty bieżące|

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

Raport Kwartalny nr 16/2017

Zarząd Hetan Technologies S.A. przekazuje w załączeniu […]

14.08.2017 17:52|EBI, Raporty okresowe|

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.08.2017r.

Raport Bieżący nr 15/2017 (EBI)

Raport bieżący z plikiem 17/2017 (ESPI)

Podstawa […]

28.07.2017 17:03|EBI, ESPI, Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.08.2017r.

Raport Bieżący nr 14/2017 (EBI)

Raport Bieżący nr 16/2017 (ESPI)

Zarząd HETAN […]

24.07.2017 18:51|EBI, ESPI, Raporty bieżące|

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2017r.

Raport Bieżący nr 13/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie w […]

29.06.2017 17:46|EBI, Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2017r.

Raport Bieżący nr 12/2017 (EBI)
Raport bieżący z plikiem 14/2017 (ESPI)

Zarząd […]

02.06.2017 18:02|EBI, ESPI, Raporty bieżące|

Jednostkowy raport roczny za rok 2016

Jednostkowy raport roczny za rok 2016
Raport Roczny nr 11/2017

Zarząd Hetan […]

31.05.2017 17:52|EBI, Raporty okresowe|

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Raport Kwartalny nr 10/2017

Zarząd […]

15.05.2017 17:42|EBI, Raporty okresowe|