EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania jednostkowego sprawozdania za rok 2016

Raport Bieżący nr 7/2017

Zarząd Hetan Technologies S.A. z siedzibą w […]

21.03.2017 17:27|EBI, Raporty bieżące|

Rejestracja zmian Statutu Spółki – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Raport Bieżący nr 6/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIESS.A. z siedzibą w Warszawie […]

09.03.2017 16:30|EBI, Raporty bieżące|

Korekta raportu bieżącego EBI nr 4/2017 „ Zamknięcie subskrypcji akcji serii D „

Raport Bieżący nr 5/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje […]

16.02.2017 15:17|EBI, Raporty bieżące|

Zamknięcie subskrypcji akcji serii D

Raport Bieżący nr 4/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. informuje, że w […]

15.02.2017 17:12|EBI, Raporty bieżące|

Raport okresowy za IV kwartał 2016

Raport Kwartalny nr 3/2017

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. przekazuje niniejszym […]

14.02.2017 6:07|EBI, Raporty okresowe|

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

Raport Bieżący nr 2/2017

Zarząd Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie […]

26.01.2017 14:07|EBI, Raporty bieżące|

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący 2/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie […]

11.01.2017 17:03|EBI, ESPI|

Publikacja Memorandum Informacyjnego

Raport bieżący nr 1/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie informuje, […]

05.01.2017 20:34|EBI, ESPI, Raporty bieżące|

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.12.2016r.

Raport Bieżący nr 40/2016

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie w […]

27.12.2016 15:55|EBI, Raporty bieżące|

Korekta Informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.12.2016r.

Raport Bieżący nr 39/2016 (EBI)

Raport bieżący z plikiem 31/2016 (ESPI)

Zarząd […]

02.12.2016 17:34|EBI, ESPI, Raporty bieżące|