Raporty okresowe

Raport okresowy za IV kwartał 2016

Raport Kwartalny nr 3/2017

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. przekazuje niniejszym […]

14.02.2017 6:07|EBI, Raporty okresowe|

Raport Kwartalny nr 36/2016

Raport Kwartalny nr 36/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. przekazuje niniejszym […]

14.11.2016 18:07|EBI, Raporty okresowe|

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2016

Raport Kwartalny nr 34/2016

Zarząd Spółki HETAN Technologies S.A. z siedzibą […]

17.10.2016 17:29|EBI, Raporty okresowe|

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016

Raport Kwartalny nr 33/2016

Zarząd Spółki HETAN Technologies S.A. z siedzibą […]

16.10.2016 19:30|EBI, Raporty okresowe|

Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Raport Kwartalny nr 29/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. przekazuje niniejszym […]

16.08.2016 5:19|EBI, Raporty okresowe|

Korekta raportu kwartalnego nr 10/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Raport Kwartalny nr 18/2016

Niniejszym raportem Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. […]

06.06.2016 23:03|EBI, Raporty okresowe|

Raport roczny za 2015 rok

Raport Roczny nr 16/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

03.06.2016 21:31|EBI, Raporty okresowe|

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Raport Bieżący nr 9/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

16.05.2016 22:06|EBI, Raporty okresowe|

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Raport Kwartalny nr 6/2016

Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

15.02.2016 18:38|EBI, Raporty okresowe|

Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Raport Kwartalny nr 39/2015

Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna („Emitent”, […]

13.11.2015 18:56|EBI, Raporty okresowe|