Raport bieżący 3/2017

Zarząd Hetan Technologies S.A z siedzibą w Warszawie informuje, o korekcie raportu nr 2/2017 z dnia 27.01.2017r. w zakresie nadanej numeracji .

Prawidłowa numeracja powinna być 3/2017 w pozostałym zakresie raport pozostaje bez zmian.