Raport Bieżący nr 22/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 21/2017 z dnia 19.10.2017r.

Zarząd Emitenta informuje, że w treści załącznika zawierającego opis procedury na skutek omyłki pisarskiej w punkcie 12 Emitent podał datę do której powinny zostać zablokowane akcje Spółki, które będą objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu wskazując dzień 28.02.2017r. , prawidłową datą powinno być 28.02.2018r.

W załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną treść załącznika do raportu bieżącego EBI nr 21/2017 z dnia 19.10.2017r.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.