Raport Bieżący nr 8/2016

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 25 maja 2016 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej, Aleja Solidarności 155 lok. 5, 00-877 Warszawa.

Załączniki: