Raport Bieżący nr 23/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 27 lipca 2015 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej, Aleja Solidarności 155 lok. 5, 00-877 Warszawa.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości:

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2) Projekty uchwał na ZWZA

3) Wzór pełnomocnictwa na ZWZA

4) Informacja o ogólnej liczbie akcji Hetan Technologies S.A.

5) Sprawozdanie Finansowe 2014 Hetan Technologies S.A.

6) Sprawozdanie Zarządu 2014 Hetan Technologies S.A.

7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2014 Technologies S.A.

8) Opinia i raport audytora 2014 Hetan Technologies S.A.

Załączniki: