Raport Kwartalny nr 3/2017

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: