Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Raczam sp. z o.o. 152 170 789 57,82 152 170 789 57,82 29-03-2017
Pozostali 111 010 681 42,18 111 010 681 42,18