Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Hetan Technologies SA 123 181 470 46,80 0 0 21-08-2017
Raczam sp. z o.o. 28 989 319 11,02 28 989 319 20,71 25-08-2017
Pozostali 111 010 681 42,18 234 192 151 79,29