Zarząd Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26.07.2016r. zawarł umowę, na podstawie której zadania Autoryzowanego Doradcy dla Spółki wykonuje Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Autoryzowany Doradca współdziała z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.