Notowania akcji Hetan Technologies S.A.

Animatorem naszych akcji jest Dom Maklerski BDM S.A.

bdm-logo

DM BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, który świadczy usługi m.in. w następujących segmentach rynku:
– działalność brokerska,
– zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
– bankowość inwestycyjna,
– usługi analityczne.