Raport Bieżący nr 8/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31.03.2017 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Gabrieli Zawitowskiej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej HETAN TECHNOLOGIES S.A. Rezygnacja Pani Gabrieli Zawitowskiej została złożona ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.