Raport Bieżący nr 32/2015

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 września 2015 roku.

Załączniki: